Ühel teljel ümber planeedi – raamatukujundus

Raamat kõneleb esimeste eestlastena BMW mootorrattal maakerale tiiru peale teinud Kariina Tšursin-Sootla ja Margus Sootla 1126 päeva väldanud seiklusest läbi 70 riigi. Esmalt eestikeelsena pealkirjaga “Ühel teljel ümber planeedi” ilmunud raamat pälvis Go Reisiajakirja poolt Aasta Reisiraamatu tiitli. Raamatu ingliskeelne versioon on saadaval lehel Amazon.com. Kõvakaanelisel raamatul on 320 lehekülge ning selles sisaldub 275 eri formaadis, suuruses ning fototehnilises teostuses pilti.

Raamat sündis tihedas koostöös Margus Sootla (fotod), Kariina Tšursin-Sootla (tekst) ja Michael Walshi (kujundus ja küljendus) vahel. Esimesed raamatu kujundust puudutavad kohtumised leidsid aset raamatukaupluses. See võimaldas arutleda sarnaste raamatute kujunduse tugevuste ja nõrkuste üle ning tutvustada teineteisele sümpatiseerivaid lahendusi.

Raamatu kujundus struktureerib raamatu ja peatükid. Rütmi dikteerivad fotod – üle kahe lehekülje ulatuv foto tähistab ühe maailmajao lõppu ja järgmise algust; sellele järgnevad mõned leheküljed galeriid valitud piltidest; peatükk algab poole lehekülje suuruse fotoga, jne. Kujunduse aluseks on kaheksa “põhja”, millele on vastavalt vajadusele paigutatud tekst ja fotod. Tulemuseks on mõnusalt lehitsetav raamat, mis loodetavasti kutsub ostma. Tegemist ei ole mitte niivõrd reisiraamatu kui “kohvilauaraamatuga”, kus tekst täiendab fotosid.

Suure lehekülgede arvu ning märkimisvääre hulga suureformaadiliste fotode tõttu salvestati iga peatükk eraldi, sünkroniseeritud Adobe InDesign failina, mis võimaldas teksti sujuvat ümberjaotumist lehekülgedel, kui raamatusse viidi sisse muudatusi. Tekst on joondatud lehekülje servadega tasa, poolitamist on kasutatud väga harva. Vaevu märgatavad erinevused tekstilõikude vahedes võimaldasid seada leheküljepiirid loogilistesse kohtadesse ning lihtsustasid oluliselt raamatu ingliskeelse versiooni loomist eestikeelse raamatu kujunduspõhjale. Adobe InDesignist eksporditi ePUB versioon loomaks e-raamatut, milles säilis paberraamatule omane kujundusloogika, nt üle kahe lehekülje ulatuvad pildid.

 

Vaadake näidispeatükki

Näidispeatükk via ISSUU

Raamat on saadaval Apollos:

Ühel teljel ümber planeedi

Raamat on saadaval Rahva Raamatus:

Ühel teljel ümber planeedi