GRAAFILINE DISAIN, BRÄNDING, LOGOD

Michael Walsh

Emajõe Disaini kujundaja

Michael Walshil on üle 25 aastane kogemus graafilise kujundamise, brändi loomine, ettevõtte visuaalse identiteedi ja turundus trükiste väljaarendamine alal keskendumisega erinevates keeltes pakendi kujundamisele.

Olen tegutsenud Eestis alates 1992. aastast, asutades firma Emajõe Disain, mida on tunnustatud Põhja- ja Baltimaades loomingulisuse, kõrge taseme ja lahenduste kestvuse eest.

Mitmekülgsed ja tugevad kaubamärgid

Eriharidus ja graafilise kujundamise kogemus laiale klientide võrgule on toonud mulle arusaamise igasuguste eritüübiliste ettevõtete turundusvajadustest. Mulle meeldib tungida klientide äriidee tuumani, et siis selle aluselt luua kaubamärki, mis mitte lihtsalt visuaalselt ei peegelda seda ideed, vaid annab sellele ka lisandväärtuse. Leian, et “hea, tugev kaubamärk” on sisuline lahendus siis, kui see viib loomulikul teel ettevõtte kui terviku hea ja tugeva visuaalse määratluseni.

Loodetavasti näete minu kaubamärkide kujunduste portfoolios uuenduslikke, kindlaid, aluspõhistel kontseptsioonidel põhinevaid lahendusi. Olen uhke oma hoolikalt väljatöötatud, selgete ja meeldejäävate kaubamärkide pärast. Lisaks, kõik need kaubamärgid mitte lihtsalt ei vasta, vaid ka loovad täieliku tehnilise disaini mitmekülgse taviliku keskkonna – toimides erinevates mõõtkavades, värvilistes ja ühevärvilistes lahendustes, mida saab kasutada igasugustes trüki- või esitlusviisides.

Website logo page screenshot
Website PRINT DESIGN screenshot

Trükk ja turundusdisain

Igale hästikujundatud raamatule, brošüürile, kataloogile või flaierile eelneb kujunduse suunitluse selgitamine. Alustan kujundusprotsessi eesmärgiks olevate lehekülgede arvu omavaheliste seoste leidmisega. Sellega leian ka võimalused tegemaks seda visuaalselt köitvaks ja sisalduvat sõnumit võimendavaks.

Tavaliselt jätan esi- ja tagakaante kujundamise viimaseks, kui lehekülgede sisu ja kujundus on lõplikult selgunud.

Kvaliteetne foto on hea trükise kujunduse sisuliseks aluseks. Olen alati lähedalt seotud fotode valiku ja toimetamisega, sageli ka fotode tellimisega ning paljudel juhtudel määratlenud fotorežiid kohapeal vastavalt kujundusele.

Heitke pilk valikule minu kujundatud trükistest. Võimalusel vaadake ka kaanetagust sisu – enamusel on ka vastav link nägemaks kogu trükist, issue.com võimaldab pöörata lehti, näha trükise laotist, suurendada ja uurida detaile.

Pakendi graafiline disain ja bränding

Graafilise kujundusega pakendamine on enesestmõistetav turunduse teostusalus, kus riiulil oleva ruumilise kauba iga üksiku elemendi graafiline kujutamine peab laiendama ja süvendama turundusideed.

Pakendi kujundus peab olema lahenduseks selle turunduspakendi selgele eristumisele võistlevatest pakenditest, kuidas see säilitaks visuaalselt püsiva väljanägemise erineva kuju ja suurusega pakendite reas ning kuidas kujundada pakendite rida selliselt, et tõsta esile ühe ja sama alustoote erinevaid maitseid ja nüansse.

Toidupakendite kujunduse juures meeldib mulle püstitada täiendavat nõuet, et pakend mitte ainult ei müüks hästi, vaid oleks ka kutsuvaks ja väärikaks esemeks söögilaual, köögipinnal või külmikus.

Palun tutvuge valikuga pakendite kujundustest minu kodulehel – kirjutan igaühe juures ka veidi rohkem erilistest lähenemistest sellele või teisele lahendusele.

Preview of pack design portfolio