Tartu – tark asukoht Eestis – brošüüri kujundus

Tartu Linnavalitsus soovis edendada Tartu imidzit potentsiaalsete välisinvestorite ja äripartnerite silmis.
Emajõe Disain lõi lahenduse, mis esitab ärikeskkonna kohta tegelikku informatsiooni viisil, mis loob positiivse imidzi. Iga lehekülg annab mitmekihilist infot: fotomontaaz, veebiaadressid, pealkiri, alapealkirja tekst, statistilised graafikud, juhtiva isiksuse arvamusavaldus ja foto. Emajõe Disainilt kontseptsioon, struktuur, tekst, foto-juhendid ja kujundus.

Väljaande esmatrükk ilmus 2003. aastal, mis osutus väga populaarseks ning sellest on ilmunud mitu kordustrükki. 2005. aastal ilmus laiendatud versioon, mis hõlmab ka Tartu maakonda ning 2006 aastal ilmub kolmas trükk uuendatud andmete ja fotodega.

 

 

Tartu Smart Location sample page spread

VIEW FULL PDF PUBLICATION

Tartu - Smart Location via ISSUU