Wilde Irish Pub brandi kujundus

Wilde logo on tehniliselt keerukas; joonte raskuse tasakaalustatus võimaldab logo trükkida pisikesena, tuues esile peeni detaile ka hiigelsuurtes formaatides.
Greifil (griffin), trükkijate sümbolil, on ka pikaajaline seos pubi asukohaga – pubi asub Eesti ühes vanemas trükikojas. Trükihõng kohvikus laieneb kirjanduslikuks käsitluseks pubis, mis on oma nime saanud kahelt kirjanduse suurkujult Oscar Wilde’ilt ja Eduard Wildelt.

Wilde greif põhineb omal ajal Liivimaal laialdaselt kasutusel olnud greifi versioonil.

 

money coupon ticket design