Veterinaarkonverentsi logo kujundus

Selle logo disaini jaoks oli nõudlik disaini lähteülesanne.

Euroopa Ühenduste loomade ja loomade veterinaarühenduste (FECAVA) föderatsiooni eurokongress läheb igal aastal üle teise Euroopa pealinna. Traditsiooniliselt edendab vastuvõttev riik seda sündmust koos konverentsi logo disainiga, mis ühendab FECAVA logo elemente ja kohalikku identiteeti. Lisaks soovis klient lisada viite sündmusele, mis toimub jaanipäeva ajal.

Lahenduseks oli eesti rahvamustrile omane kaheksa punktilise “kaheksakand” tähe lisamine – seda kasutati päikese ja rukkilille elementide jaoks. Nurgelise tähe järel on kassi ja koera stiliseeritud nagu oleks nad tehtud origami kokkuvolditud paberist.

Nagu tavaliselt minu konverentsi logo kujunduse puhul, lisasin logosse asukoha ja kuupäeva.