Tartu Linnamuuseum

Selmet valida sümboliks ühte ajaloolist detaili, on logosse hõlmatud kogu muistne linn, viidates vanade müüride sees olevale rikkalikule mitmekesisusele.

Keskaegse Tartu detailne vaade on loodud ajaloolastega konsulteerides mitme allika põhjal. Puugravüüri stiili jämedus viitab tõigale, et tegu on ligikaudse rekonstruktsiooniga.

Logo on ökonoomsusest lähtudes loodud ühevärvilisena, joonte raskus on kalibreeritud selliselt, et väga väikestes suurustes trükituna detailid täituvad.