Peipsi CTC – tegevusaruanne kujundus

 

Peipsi CTC on valitsusväline organisatsioon, mis edendab Peipsi-äärset säästva arengu koostööd. Emajõe Disainilt on kohaliku teadlikkuse tõstmiseks ja rahvusvahelise finantseerimise suurendamiseks Peipsi CTC tellinud mitmekülgseid nõudliku disainiga materjale: infolehti, raamatukaani, projektide aruandeid ja aastaraamatuid.

Organisatsiooni enda arenguga koos on arenenud ka Peipsi CTC logo ja esitlusstiil. Tihe koostöö kliendiga on viinud iga uue projekti puhul disaini eesmärkide mõistmiseni. Aastate jooksul on üha suurenenud disainielementide ja fotode arsenal.

Projektide aruannete stiil on konservatiivne ning seega kasutatakse sisu puhul vaid ühte värvitooni rõhutamaks annetuste ja finantseeringute kokkuhoidlikku kasutust. Kuigi teksti on tegelikult vaja vaid inglise keeles, on iga artikli juures ka eesti- ja venekeelne kokkuvõte, et meenutada lugejale millises kontekstis Peipsi CTC töötab.

WEBSITE

www.ctc.ee