NÕO LIHAVÜRST ahjuliha vutlarpakendi kujundus

Nõo Lihavürsti kaubamärgi eristuv aspekt on spetsiaalselt kujundatud fotod serveerimisoovitustega. Pakendi kunstilise direktorina soovitasin fotograafile, kuidas peab kompositsioon sobituma kaubamärgi elementide vahel olevasse ruumi. Selleks, et parandada fotode kompositsiooni või asendada üks koostisosa teisega tuli mul aeg-ajalt teha nõiakunsti Photoshop’is,

Lihavürsti kaubamärgiga peaks seostuma kuninglikkus, üks sellise seose looja on korduv muster stiliseeritud liiliast (fleur-de-lis), mis on hiljuti esitatud kõikidel pakenditel  burgundiapunasel kardinal.  See taust on hoolikalt hajutatud serveerimisfoto ülaossa. Kuigi igal pakendil on erinev serveerimisfoto, näitab iga pakendi ülaosa järjekindlat tausta logo ja toote nimetusega.

Kuigi grill-lihade valiku pakendikujundus on pea-aegu identne, eristuvad sügis-talve valmistoidupakendid kevad- suvistest musta esiäärega, mis imiteerib PET kandiku äärt ja kannab informatiivset teksti „Küpsetukarbis!“