Artes Terræ logo kujundus

Artes Terræ tähendab ladina keeles “maa kunst” ja hõlmab ladina diphthong æ – nii et see eristustegur oli silmapaistvaks eesmärgiks meeldejääva logo sümboli disaini jaoks.

Selle maastikuarhitektuuri firma puhul on ladinakeelse nimetuse kasutamine teadlik erinevate taimeliikide tundmisest. Ettevõte on ka väga kaasatud pärandikohtade taastamisse, nii et ma ühendasin “æ” iidse Saint John’s Arms sümboliga “Looped Square”, mida praegu kasutatakse sageli Põhja-Euroopas muinsuskaitsealade tähistamiseks.

Sümbol viitab ka arhitektuurilise maastiku planeerimise mitmekülgsele aspektile ning teede ja istutusalade määratlemisele. Värvid näitavad viisi, kuidas nad võtavad arvesse aastaaegade möödumist ja erinevate looduslike maastikematerjalide kombinatsiooni.